Projekty jiné

Název projektu Poznámka Příloha Logo

Ekologická výchova v ZŠ a MŠ

Mrkev, Mrkvička
Spolupráce se spolky Těškovice, Bítov a Pustá Polom

Zahradkaři, Myslivci, Včelaři

Se Sokolem do života – MŠ Projekt České obce sokolské – sportovní všestrannost, školní rok 2021/2022 – dosud
Ovoce a zelenina do školMléko do škol FRUIT SERVIS s.r.o.
Cestou nových přátelství Spolupráce ZŠ se ZŠ Valašská Bystřice
Putování za kamarády do základní školy Spolupráce ZŠ a MŠ Těškovice – předškoláci MŠ a děti z 1. třídy
Atletika pro děti do škol Pořádá je Český atletický svaz ve spolupráci s Národní sportovní agenturou
Nebojácně vpřed aneb Nová informatika ve výuce
Celoroční projekt naší základní školy, ve kterém žáci rozvíjí dovednosti vedoucí k ovládání a běžnému používání digitální zařízení používaných při výuce.
více informací a záznamy z aktivit zde
Na stopě Evropě
V tomto školním roce se všichni žáci naší základní školy zúčastňují celoročního projektu Na stopě Evropě.
Cílem projektu je v průběhu školního roku seznámit žáky s okolními státy a jejich životem, tradicemi, zvyky, národními jídly, písněmi aj.
Česko

Slovensko

Polsko

Německo

Rakousko

Maďarsko

Švýcarsko

Francie

Španělsko

Itálie

72 hodin 72 HODIN
Adopce ohroženého druhu zvířete ZOO Ostrava děkovný list, Děkovný dopis ZOO OV, Děkovný-list-Zoo-Ostrava
Bezpečná organizace Naše kola získala prestižní ocenění mezi prvními v České republice. Ocenění „Bezpečná organizace“ Bezpecna-organizace, logo
Krajina očima dětí Mezinárodní projekt ke 100. výročí založení ČSR (1918-2018)