Projekty jiné

Název projektu Poznámka Příloha Logo

Ekologická výchova v ZŠ a MŠ

Mrkev, Mrkvička
Spolupráce se spolky Těškovice, Bítov a Pustá Polom

Zahradkaři, Myslivci, Včelaři

Se Sokolem do života – MŠ Projekt České obce sokolské – sportovní všestrannost, školní rok 2021/2022 – dosud
Ovoce a zelenina do školMléko do škol FRUIT SERVIS s.r.o.
Cestou nových přátelství Spolupráce ZŠ se ZŠ Valašská Bystřice
Putování za kamarády do základní školy Spolupráce ZŠ a MŠ Těškovice – předškoláci MŠ a děti z 1. třídy
Atletika pro děti do škol Pořádá je Český atletický svaz ve spolupráci s Národní sportovní agenturou
Nebojácně vpřed aneb Nová informatika ve výuce
Celoroční projekt naší základní školy, ve kterém žáci rozvíjí dovednosti vedoucí k ovládání a běžnému používání digitální zařízení používaných při výuce.
více informací a záznamy z aktivit zde
Na stopě Evropě
V tomto školním roce se všichni žáci naší základní školy zúčastňují celoročního projektu Na stopě Evropě.
Cílem projektu je v průběhu školního roku seznámit žáky s okolními státy a jejich životem, tradicemi, zvyky, národními jídly, písněmi aj.
Česko

Slovensko

72 hodin 72 HODIN
Adopce ohroženého druhu zvířete ZOO Ostrava děkovný list, Děkovný dopis ZOO OV, Děkovný-list-Zoo-Ostrava
Bezpečná organizace Naše kola získala prestižní ocenění mezi prvními v České republice. Ocenění „Bezpečná organizace“ Bezpecna-organizace, logo
Krajina očima dětí Mezinárodní projekt ke 100. výročí založení ČSR (1918-2018)