Nová informatika

Nebojácně vpřed aneb Nová informatika ve výuce je celoroční projekt naší základní školy, ve kterém žáci rozvíjí dovednosti vedoucí k ovládání a běžnému používání digitální zařízení používaných při výuce. Každý měsíc žáci realizují dílčí projekty na různá témata, během nichž také naplňují digitální kompetence v jednotlivých předmětech v návaznosti na ŠVP pro ZV „S přírodou za poznáním“. Výstupy z jednotlivých měsíčních projektů pak budou žáky zpracovány do prezentací, fotokoláží, videonahrávek či dokumentů vytvořených v textovém a tabulkovém editoru. Jak se jim práce bude dařit, můžete průběžně sledovat zde.

Měsíc

Téma a aktivity

Září

Pozorujeme a měříme počasí v okolí naší školy

Říjen

Tvoříme v PicCollage

Listopad

Hudba a obraz

Prosinec

Recept na vánoční cukroví

Leden

Programujeme roboty

Únor

Chit chatting with puppets

Březen

Velikonoce v myšlenkách

Duben

Ať rostou, ať sílí

Květen

Přání pro maminku

Červen

Fotoherbář