Stravné

IMG_7985

CENÍK STRAVNÉHO V NAŠÍ JÍDLENĚ PLATNÝ OD 1. 5. 2024

viz příloha: Stravné ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Těškovice 2024

Ceník se řídí platnou vyhláškou č. 107/2005 Sb.

Děti z MŠ, které nedosáhly 7 let věku:

  • dopolední přesnídávka + oběd = 36 Kč
  • celodenní stravování (oběd + 2 svačinky) = 46 Kč

Děti z MŠ, které dosáhnou v aktuálním školním roce 7 let věku:

  • dopolední přesnídávka + oběd = 37 Kč
  • celodenní stravování (oběd + 2 svačinky) = 47 Kč

Děti ze ZŠ, které navštěvují 1. – 4. ročník:

  • oběd = 34 Kč

Děti ze ZŠ, které navštěvují 5. ročník:

  • oběd = 36 Kč

Ostatní strávníci:

Doplňková činnost probíhá podle zákona č. 250/2000 Sb.

  • oběd = 102 Kč

(Cena zahrnuje finanční normativ na potraviny, mzdové a věcné náklady.)