Školní družina

Naše školní družina sídlí v budově základní školy. Nabízí program, volnočasové aktivity i aktivní odpočinek přihlášeným žákům ZŠ. Informace o cenách, způsobu přihlášení i odhlášení z družiny najdete v záložkách vlevo.

Telefonní kontakt: 608 515 492

Platby provádějte na účet školy:

  • variabilní symbol bude žákovi přidělen v září
  • 1850437369/0800

Ve školní družině se o nás stará:

ranní družina 7:00 – 7:45 Mgr. Hana Těhanová
odpolední družina: 11:40 – 16:00 Bc. Silvie Štalmachová