Školní družina

Naše školní družina sídlí v budově základní školy. Nabízí program, volnočasové aktivity i aktivní odpočinek přihlášeným žákům ZŠ. Informace o cenách, způsobu přihlášení i odhlášení z družiny najdete v záložkách vlevo.

Kontaktujte nás:

  • na telefonu 777 555 385

Platby provádějte na účet školy:

  • 1850437369/0800

Ve školní družině se o nás stará:

odpolední družina: 11:40 – 16:00 Bc. Jaroslava Zlá