Školní jídelna

Naše školní jídelna sídlí v budově mateřské školy. Nabízí obědy nejen žákům základní a mateřské školy, ale také cizím strávníkům. Informace o cenách, způsobu přihlášení i odhlášení stravy najdete v záložkách vlevo.

Kontaktujte nás:

Platby provádějte na účet školy:

  • 1850437369/0800

Ve školní jídelně se o nás starají:

  • Jana Chmelová, vedoucí školní jídelny
  • Miroslava Bušová, vedoucí kuchařka
  • Jana Šenková, kuchařka
  • Eliška Stará, pomocná kuchařka