Platby a výdej obědů

PNGPIX-COM-Lunch-Box-PNG-Transparent-Image-1

Platby pod variabilními symboly:

Ve stravném za září jsou zaúčtovány obědy dětí MŠ za červencovou docházku v mateřské škole.
Naleznete zde i dlužné částky za červen od žáků ze ZŠ. Platby k uhrazení jsou uváděny v mínusových položkách.

PLATBA STRAVNÉHO

  • v 10. – 15. den měsíce připraví vedoucí ŠJ pro strávníky  částku na daný měsíc spolu s variabilním symbolem (tj. číslo strávníka)
  • platbu je třeba poslat do 20. dne téhož měsíce na číslo účtu ZŠ: 1850437369/0800
  • cena stravného je určena výší finančního normativu
  • do finančních kategorií jsou strávníci zařazováni podle data svého zařazení (více informací viz Vnitřní řád ŠJ v sekci Dokumenty ŠJ

VÝDEJ OBĚDŮ

  • u výdejního okénka ve školní jídelně, v čase od 11:30 do 13:00
  • ve výdejním okénku pro veřejnost, kam je třeba dodat jídlonosič do 10:00 (vstup najdete ze zadní strany MŠ), poté si můžete nosič během dne vyzvednout