Platby a výdej obědů

PNGPIX-COM-Lunch-Box-PNG-Transparent-Image-1

Platby pod variabilními symboly:

MĚSÍC POZNÁMKY
září stravné MŠ stravné ZŠ
říjen stravné MŠ stravné ZŠ
Vážení rodiče, chci Vás upozornit, že když neuhradíte stravné v tom měsíci (třeba v září) a uhradíte až v následujícím (v říjnu) – počítač to neumí rozpoznat a zaúčtuje v říjnu i platbu za září. Tak potom musíte od  navýšené  platby za říjen – tu platbu za září odečíst. A nebo částku zaplaťte celou a v následujícím měsíci ( v listopadu) Vám navýšenou částka odečtu od stravného.
Jana Chmelová, vedoucí ŠJ
listopad stravné MŠ stravné ZŠ
prosinec stravné MŠ stravné ZŠ
leden stravné MŠ stravné ZŠ
únor stravné MŠ stravné ZŠ
březen stravné MŠ stravné ZŠ
duben stravné MŠ stravné ZŠ
květen stravné MŠ stravné ZŠ

PLATBA STRAVNÉHO

  • v 10. – 15. den měsíce připraví vedoucí ŠJ pro strávníky  částku na daný měsíc spolu s variabilním symbolem (tj. číslo strávníka)
  • platbu je třeba poslat do 20. dne téhož měsíce na číslo účtu ZŠ: 1850437369/0800
  • cena stravného je určena výší finančního normativu
  • do finančních kategorií jsou strávníci zařazováni podle data svého zařazení (více informací viz Vnitřní řád ŠJ v sekci Dokumenty ŠJ

VÝDEJ OBĚDŮ

  • u výdejního okénka ve školní jídelně, v čase od 11:30 do 13:00
  • ve výdejním okénku pro veřejnost, kam je třeba dodat jídlonosič do 10:00 (vstup najdete ze zadní strany MŠ), poté si můžete nosič během dne vyzvednout
  • Rodiče si mohou přijít pro obědy i ostatní dny nemoci dítěte nebo  žáka, ale k ceně oběda se připočte částka za mzdové a režijní náklady (36,- Kč). Rodiče byli o tom informování na zahajovacích schůzkách v září.