Školská rada

classroom-1297779_960_720

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

ZÁPISY ZE ŠKOLSKÉ RADY


AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Ing. Martin Němec, Ph.D., předseda školské rady (zástupce rodičů)

Ing. Lenka Vašíčková (zástupce rodičů) (zvolena 10.6.2021)

Mgr. Silvie Karešová (zástupce ZŠ) (zvolena 29.9.2020)

Mgr. Jarmila Králová (zástupce ZŠ) (zvolena 29.9.2020)

MUDr. Michal Kupka (zástupce OÚ)

Vojtěch Vavrečka  (zástupce OÚ)

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY