Projekty

plants-576558_960_720

PROJEKTY, DO KTERÝCH JSME ZAPOJENI

Realizované projekty podpořené z fondů EU:

  • Školní zahrada všemi smysly – Cílem projektu je vybudovat na školním pozemku venkovní tzv. živou učebnu přírodovědných předmětů, pracovních činností a doplňkově výuky cizích jazyků jako nezbytného zázemí pro výchovu a vzdělávání žáků – Školní zahrada všemi smysly
  • Projekt „Spolu a lépe“ – cílem projektu je osobnostní rozvoj pedagogů, efektivní využití ICT ve výuce a posílení mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí – Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (Spolu a lépe)
  • Naše kola získala prestižní ocenění. Ocenění „Bezpečná organizace“ tak získala mezi prvními v České republice – Bezpecna-organizace
  • Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání – „Jděme cestou moudrosti“ – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
  • „Přímá a jasná podpora školní inkluze“ – otázka školy, rodiny, okolí
  • Projekt „Cesta“ – Osobnostně sociální rozvoj pedagoga

    

  • „Krajina očima dětí“ – mezinárodní projekt ke 100. výročí založení ČSR (1918-2018)
  • „Mléko a ovoce do škol“
  • Projekt „Adopce ohroženého druhu zvířete“
  • „Pavučina“ – Síť středisek ekologické výchovy Mrkev

ovoce_do_skolproject_2ZOO_Ostrava

Bezpečná organizace