Projekty z fondů EU

Název projektu Poznámka Příloha
Modernizace výukových prostor kmenových učeben v ZŠ Těškovice

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury

Modernizace výukových prostor

JAK – Víme, komu patří svět

Inovativní vzdělávání žáků školy a školní družiny. Spolupráce pracovníků v MŠ. Vzdělávání pracovníků mateřské školy, základní školy a školní družiny

OP JAK_Těškovice,

Víme, komu patří svět

Národní plán obnovy pro školy – ZŠ a MŠ

Plakat_Digitalizujeme

cíl 172 – distanční výuka

cíl 174 digitální učební pomůcky MŠ

cíl 173 – prevence digitální propasti

NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU

Vzor publicity cíl 173 a 174 současně

Doučování žáků škol Doučování žáků škol
Školní zahrada všemi smysly  Cílem projektu je vybudovat na školním pozemku venkovní tzv. živou učebnu přírodovědných předmětů, pracovních činností a doplňkově výuky cizích jazyků jako nezbytného zázemí pro výchovu a vzdělávání žáků Skolni-zahrada-vsemi-smysly-1
Přímá a jasná podpora školní inkluze otázka školy, rodiny, okolí
Spolu a lépe cílem projektu je osobnostní rozvoj pedagogů, efektivní využití ICT ve výuce a posílení mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí – Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Spolu a lépe

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání – Jděme cestou moudrosti Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Cesta Osobnostně sociální rozvoj pedagoga