Komunitní environmentální centrum při ZŠ a MŠ v Těškovicích

Máte rádi krásnou přírodu kolem sebe a není vám lhostejné životní prostředí, ve kterém žijeme? Staňte se členem Komunitního environmentálního centra při ZŠ a MŠ v Těškovicích. Toto centrum vzniklo před rokem a jeho cílem je ukázat zájemcům, jak fungují vztahy v přírodě, co se děje ve světě (filmy a knihy), jak žít zdravým stylem (cvičení, přednášky o zdravém životním stylu, o bylinkách aj.), jak si v přírodě hrát (Výprava za skřítky pro rodinné týmy), jak přírodě pomáhat, jak ji neškodit a mnohé další aktivity přináší vaše členství v Komunitním environmentálním centru. Členství je bezplatné, účast na aktivitách se také nehradí. Centrum je podporováno obcí, vzniká knihovnička zajímavých a odborných knih o přírodě. Jakmile pandemická situace dovolí (snad od září), je možné se scházet v nové a krásné environmentální učebně v základní škole v Těškovicích. Učebna je nádherně vybavena (promítací plocha, možnost uvařit si čaj či kávu apod., nádherné posezení). Srdečně zvu všechny zájemce! A budu moc ráda za vaše připomínky (pište na e-mail či se osobně stavte).

Lenka Žvaková, Těškovice 104, lenkazvakova@seznam.cz

Malé vysvětlení

Co je environmentální?

Každému se při jeho vyslovení může vyjevit něco jiného. A někomu třeba vůbec nic. Začněme tedy od základů. Slovo environmentální pochází z angličtiny. Zdatnější angličtináři si jistě povšimnou, že jeho součástí je další slovo – environment. Když přeložíme environment do češtiny, dostaneme životní prostředí. Environmentální označuje něco, co se týká životního prostředí. To může být pochopitelně mnoho různých věcí. To tajemné něco, co nás zajímá, je náš vztah a chování k životnímu prostředí kolem nás, k přírodě, která je jedním z nejčastějších prostředí pro naši činnost.

Kdo je a není environmentalista?
Pokud o přírodu pečujeme a staráme se o ni, můžeme se hrdě označit termínem „environmentalista“. Kdo činí opak, tedy přírodu ničí, ten se rozhodně nemůže považovat za environmentalistu. Prostý příklad: Odhozené plasty, sklo a další harampádí se v přírodě rozkládá i tisíce let, pokud se vůbec dokáže samo rozložit.

Environmentální zdroje (zdroje životního prostředí) jsou všechny složky PŘÍRODY, které umožňují vznik a existenci všech forem života na Zemi. Základními funkcemi environmentálních zdrojů jsou: zásoby přírodních zdroj, zdroj života, vytvoření krajiny, úložiště odpadů.

Jednotlivé environmentální zdroje mohou plnit současně i více funkcí – např. LES, který je přírodním zdrojem, vytváří krajinu i pomáhá udržovat život. Mezi jednotlivými funkcemi může existovat i vzájemný vztah. Mezi hlavní environmentální zdroje patří různé EKOSYSTÉMY, které jsou souborem přírodních podmínek nutných pro vznik prostředí umožňujícího existenci nějaké formy života (moře, pevnina aj.)