Vzdělávací program MŠ

tree-312507_960_720

ZAMĚŘENÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Dětem poskytujeme standardní péči s užším zaměřením na environmentální výchovu. Environmentální vzdělávání obsahuje plán cílů týkajících se mezilidských vztahů, vztahů dětí k přírodě, životnímu prostředí, odpovědnosti za své chování, vytváření životních hodnot či spolupráce s rodinou.

NABÍDKA DALŠÍCH AKTIVIT

Ekologie

V rámci našeho zaměření jsme zapojeni do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou a environmentální výchovu. V projektu s názvem „MRKVIČKA“ zaměřeného na podporu ekologické výchovy v mateřských školách. V naší MŠ také dohlížíme na třídění odpadu.

Logopedie

Logopedická péče slouží k prevenci a nápravě vad řeči a výslovnosti. U nás ji vede Mgr. Jana Onheiserová, a to vždy jednou za měsíc po domluvě s rodiči. Jejich přítomnost je během logopedie vítána.

Plavání

Plavecký výcvik každoročně pořádáme pro naše předškoláky. Jezdíme plavat do Opavy. Plavecký výcvik začíná ve 2. pololetí školního roku. Výjezdy na plavání pořádáme jednou týdně společně se základní školou, s dětmi jezdí na plavání jejich paní učitelka.

Další akce

Věnujeme se přípravám a realizaci společných akcí pro děti a rodiče, pořádáme koncerty, vystoupení, výstavy i jarmark. S dětmi navštěvujeme mnohé kulturní akce, divadla, kina, několik představení pro děti zařizujeme během roku přímo v naší školce. Věnujeme se projektovým dnům a aktivně spolupracujeme s naší základní školou.