Přihlášení a odhlašování stravy

mobil

Pro přihlášení k odběru obědů je potřeba vyplnit Přihlášku (viz sekce Dokumenty ŠJ).

PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ

Přihlášení platí na 1 školní rok, a to od 1. září do 30. června. Přerušení stravování nebo úplné odhlášení řeště prosím s vedoucí školní jídelny, paní Janou Chmelovou (tel. 731 340 304).

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Odhlašování obědů probíhá pomocí aplikace Twigsee, kde odhlašujete stravu a docházku svým dětem MŠ a žákům ZŠ pomocí omluvenek. U dětí a žáků, u kterých nebude zaevidována v systému omluvenka bude se automaticky počítat strava. V pondělí je nutno odhlásit nejpozději do 7:00 daného dne, na úterý až pátek se musí obědy odhlásit nejpozději do 13:00 předešlého dne (tedy oběd na úterý je možné odhlásit nejpozději v pondělí do 13:00 atd.)  V případě nemoci nebo dovolené můžete zadat i vícedenní omluvenku.

U dětí MŠ pomocí omluvenky také odhlašujete odpolední svačiny, když nechcete aby dítě spalo.

V případě jakýkoliv nejasností se obracejte na vedoucí školní jídelny paní Janu Chmelovou – email: jana.chmelova@zsteskovice.cz

V PŘÍPADĚ NEMOCI

V případě neplánované nepřítomnosti (nemoci) žáka je možné v první den této nepřítomnosti vydat oběd ve školní jídelně do jídlonosiče, který přinesete nejpozději do 10:00 do výdejny pro cizí strávníky (zadní strana budovy MŠ) a následně si jej vyzvednete od 11:30 do 14:00.

Rodiče si mohou přijít pro obědy i ostatní dny nemoci dítěte nebo  žáka, ale k ceně oběda se připočte částka za mzdové a režijní náklady (36,- Kč). Rodiče byli o tom informování na zahajovacích schůzkách v září.