Přihlášení a odhlašování stravy

mobil

Pro přihlášení k odběru obědů je potřeba vyplnit Přihlášku (viz sekce Dokumenty ŠJ).

PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ

Přihlášení platí na 1 školní rok, a to od 1. září do 30. června. Přerušení stravování nebo úplné odhlášení řeště prosím s vedoucí školní jídelny, paní Janou Chmelovou (tel. 731 340 304).

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Odhlašování obědů probíhá telefonicky či osobně u vedoucí ŠJ nebo vedoucí kuchařky, paní Mirky Bušové. V pondělí je nutno odhlásit nejpozději do 7:00 daného dne, na úterý až pátek se musí obědy odhlásit nejpozději do 13:00 předešlého dne (tedy oběd na úterý je možné odhlásit nejpozději v pondělí do 13:00 atd.)

V PŘÍPADĚ NEMOCI

V případě neplánované nepřítomnosti (nemoci) žáka je možné v první den této nepřítomnosti vydat oběd ve školní jídelně do jídlonosiče, který přinesete nejpozději do 10:00 do výdejny pro cizí strávníky (zadní strana budovy MŠ) a následně si jej vyzvednete.