Spolupráce s rodiči

people-152039_960_720

Rodičům našich dětí nabízíme možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých aktivit a pomáhat s jejich organizací. Dbáme na to, aby byli rodiče pravidelně informování o všech důležitých věcech, které děti v MŠ zažívají, stejně tak o plánovaných akcích a událostech. Na škole aktivně pracuje Klub rodičů, do jehož řad Vás srdečně zveme. V případě zájmu prosím kontaktujte paní vedoucí učitelku MŠ.

AKCE PRO RODIČE A DĚTI

 • zahajovací schůzka rodičů
 • schůzky Klubu rodičů
 • podzimní uspávání broučků, zamykání lesa, drakiáda
 • pracovní dílničky
 • den otevřených dvěří
 • divadelní a filmová představení dle aktuální nabídky
 • čertí školka s tradiční mikulášskou nadílkou
 • vánoční besídka s nadílkou
 • dětský maškarní ples
 • veřejné vystoupení ke Dni matek
 • oslavy Dne dětí
 • rozloučení s předškoláky
 • rozloučení se školním rokem