Organizace šk. roku

girl-160167_960_720

PRÁZDNINY

Školní rok 2023/24 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023.
Podzimní: 26. 10. – 27. 10. 2023
Vánoční: 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024, vyučování začne 3. 1. 2024
Pololetní: 2. 2. 2024
Jarní: 4. 3. – 10. 3. 2024
Velikonoční: 28. 3. 2024
Hlavní: 29. 6. – 31. 8. 2024 + 1. září
Období školního vyučování v následujícím školním roce 2024/2025 začne 2. září 2024.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

  • čtvrtek 14. 09. 2023
  • čtvrtek 30. 11. 2023
  • čtvrtek 18. 01. 2024
  • čtvrtek 28. 03. 2024
  • čtvrtek 23. 05. 2024

KONZULTAČNÍ HODINY

Konzultační hodiny se pro všechny třídy budou konat celoročně 1x týdně a to ve středu od 14,00 – 14,45 v kmenových učebnách.

Třídní učitel třída den čas
Mgr. S. Karešová 1. tř. středa 14:00 – 14:45
Mgr. J. Králová 2. a 3. tř. středa 14:00 – 14:45
Mgr. S. Jarošová 4. a 5. tř. středa 14:00 – 14:45

Konzultační hodiny výchovného poradce a školního metodika prevence se budou konat celoročně 1x týdně a to v úterý od 14.00 do 14.45 h ve kmenové učebně 1. ročníku.

PLAVECKÝ VÝCVIK

Plavecký výcvik bude probíhat pro žáky základní školy a děti mateřské školy v plavecké škole v Opavě (pondělky – období březen – červen 2024).