Organizace šk. roku

girl-160167_960_720

PRÁZDNINY

Školní rok 2022/23 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.
Podzimní: 26. 10. – 27. 10. 2022
Vánoční: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023, vyučování začne 3. 1. 2023
Pololetní: 3. 2. 2023
Jarní: 27. 2. – 5. 3. 2023
Velikonoční: 6. 4. – 10. 4. 2023
Hlavní: 1. 7. – 31. 8. 2023 + 1., 2. a 3. září
Období školního vyučování v následujícím školním roce 2023/2024 začne 4. září 2023.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

  • Čtvrtek 8. 9. 2022
  • Čtvrtek 24. 11. 2022
  • Čtvrtek 12. 1. 2023
  • Čtvrtek 23. 3. 2023
  • Čtvrtek 25. 5. 2023

KONZULTAČNÍ HODINY

Konzultační hodiny se pro všechny třídy budou konat celoročně 1x týdně a to ve středu od 14,00 – 14,45 v kmenových učebnách

V Těškovicích 31. 8. 2022                                                                                Mgr. S. Jarošová

Třídní učitel třída den čas
Mgr. S. Karešová 1. tř. středa 14:00 – 14:45
Mgr. J. Králová 2. a 3. tř. středa 14:00 – 14:45
Mgr. S. Jarošová 4. a 5. tř. středa 14:00 – 14:45

PLAVECKÝ VÝCVIK

Plavecký výcvik bude probíhat pro žáky základní školy a děti mateřské školy v plavecké škole v Opavě (období duben – červen 2023).