Hodnoceni spokojenosti se stravováním ve školní jídelně ZŠ a MŠ Těškovice

Milé děti, žáci, rodiče a strávníci naší školní jídelny!

Sdělujeme vám, že v době od soboty 24. 2. 2018 do neděle 4. 3. 2018 proběhne v naší organizaci hodnocení spokojenosti se stravováním ve školní jídelně, a to na základě dobrovolného anonymního vyplnění dotazníku v elektronické podobě a v listinné podobě. (Pokračování textu…)