DODATEK Č. 2 ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZŠ

Vážení rodiče, zasílám vám DODATEK Č. 2 ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZŠ, který platí od 7. 10. 2020, žáci i zaměstnanci byli s obsahem seznámení, zákonné zástupce jsme měli v úmyslu informovat na následujících třídních schůzkách. Distanční vzdělávání však bylo vyhlášeno již od dnešního dne, proto vás žádám, abyste se s obsahem dodatku seznámili touto formou (povinnost žáků účastnit se distančního vzdělávání, omlouvání absence žáků během distančního vzdělávání atd.)

Děkuji vám za spolupráci, přeji vám všem zejména pevné zdraví, mnoho trpělivosti a víru, že jednou se vše v dobré obrátí.

S pozdravem Mgr. Soňa Jarošová, ředitelka ZŠ a MŠ Těškovice, p. o.

14.10.2020