Slavnostní rozloučení se školním rokem 

Ve středu 19. června 2024 se na školní zahradě uskutečnilo Slavnostní rozloučení se školním rokem 2023/24, kterého se zúčastnili žáci ZŠ, děti MŠ, pedagogové, rodiče a příbuzní dětí a žáků. Po úvodním přivítání paní ředitelkou předvedly své pásmo písniček a básniček děti z MŠ. Po nich žáci ZŠ zazpívali píseň Bongo a dvě žákyně doprovodily hrou na flétnu skladbu Francouzský pochod. Hlavním programem byla prezentace celoročního projektu Na stopě Evropě. Na chvíli se naši žáci stali obyvateli evropských států. Diváci si tak mohli vyslechnout pozdravy a písně nejen v češtině, ale také v polštině, němčině, maďarštině, francouzštině a španělštině. Ke každé zemi také žáci předvedli typický tanec – českou polku, polskou mazurku, německý schuhplattler, rakouský valčík, francouzský kankán, španělské paso doble a maďarský čardáš.

Po ukončení vystoupení byla pro všechny připravena ochutnávka typických jídel pro danou zemi a občerstvení. Pro děti byla navíc připravena sportovní stanoviště v prostoru před mateřskou školou.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci celého odpoledne.