Den otevřených dveří v MŠ

V úterý 23. 4. 2024 se v mateřské škole konal Den otevřených dveří pro nové děti a jejich rodiče. Zájemci si mohli prohlédnout prostory mateřské školy, získali všechny potřebné informace k zápisu dětí. Byla připravena dokumentace k přijímacímu řízení. Rodiče se mohli seznámit s pedagogy a získat si představu o chodu a režimu naší MŠ. Děti si mohly pohrát u stolečku a v herně, vytvořily si papírovou chobotničku a na závěr dostaly omalovánku a sladkou odměnu. Těšíme se společně s pedagogy MŠ na nově příchozí děti.

24.04.2024