Požární preventivní výchova

V úterý 9. dubna 2024 zavítal do naší základní školy pan Vojtěch Vavrečka, který je profesionálním hasičem v Bílovci. Ve vzájemné interakci se žáky přednášel o povinnostech a různých zásazích hasičů a především pak o požární prevenci doma a v přírodě. Na závěr si žáci vyzkoušeli hasičský oblek a helmu. Děkujeme panu Vavrečkovi za jeho návštěvu. 

11.04.2024