Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a školní družinu na školní rok 2024/2025

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: úplata za předškolní vzdělávání

  • finanční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč/dítě
  • v případě, že je v MŠ umístěn druhý sourozenec je výše úplaty za druhé dítě 200 Kč

ŠKOLNÍ DRUŽINA: úplata za školní družinu

  • finanční úplatu za zájmové vzdělávání ve výši 300 za jednoho žáka
  • v případě, že je v ŠD umístěn druhý sourozenec je výše úplaty za druhé dítě 150