Kdo z nás píše nejkrásněji

I v letošním školním roce, v úterý 19. března, se uskutečnila tradiční soutěž o nejkrásnější písemný projev.  Úkolem žáků bylo bezchybně napsat zadanou báseň. Práce všech žáků byly velmi povedené, proto bylo docela obtížné vybrat ty nejlepší. 

Mezi žáky prvního ročníku se na 1. místě umístila Ella Poslušná, na 2. místě Nela Poslušná a 3. místo získali Jonáš Michna a Anna Osmánková.

Ve 2. – 3. třídě zvítězila Elen Seidlerová před Sofií Pětvaldskou (2. místo) a Emou Nohelovou a Emmou Tomaškovou (obě 3. místo). 

Mezi nejstaršími žáky obhájil loňské prvenství Štěpán Nohel, na 2. místě se umístila Isabella Farníková a 3. místo připadlo Kristýně Kupkové. 

Nejlépe hodnocení žáci obdrželi diplom a malou odměnu.

Výsledné práce si můžete prohlédnout zde:

1. třída

2.- 3. třída

4.-5. třída

06.04.2024