S Morenou na jarní výstavu

ZŠ a MŠ Těškovice připravila pro rodiče a rodinné příslušníky žáků a dětí tradiční akci vynášení Moreny, která byla letos spojena s jarní výstavou. 

V pátek 22.3.2024 návštěvníci mohli v budově základní školy obdivovat různé velikonoční dekorace a výrobky, které vytvořili šikovní žáci, děti a pedagogové naší organizace.  
V 17 hodin pak žáci ZŠ a děti MŠ  na školní zahradě zazpívali jarní písně a zarecitovali básně o Moreně a příchodu jara. Poté se všichni účastníci vydali s Morenou po obci až k Šupině, kde byla Morena utopena v kádi.Členové rybářského spolku 

Hildegron Carp Team Těškovice poté připravili občerstvení v podobě opékaných buřtů a výborných hamburgerů. 

Vedení školy tímto děkuje všem pedagogickým pracovníkům, dětem mateřské školy, žákům základní školy za nádherné výtvarné a rukodělné práce. Rovněž děkuje zřizovateli, který škole na tuto akci zapůjčil stoly pro prezentaci výrobků a rybářskému spolku za zapůjčení kádě s vodou a přípravu občerstvení.

Celá akce byla nejen ukázkou kreativity, ale také příležitost se vzájemně setkat, připomenout si zapomenuté zvyky a sdílet radost z blížících se svátků.