Padá hvězda, něco si přej...

Na páteční odpoledne 15. prosince 2023 si v sále kulturního domu v Těškovicích připravili žáci naší základní školy a děti mateřské školy vánoční vystoupení s názvem Padá hvězda, něco si přej… Na pódium se v průběhu programu se svým přáním sneslo pět hvězd. Každá z nich pak uvedla jednotlivé výstupy dětí a žáků. Úvodní hvězdný tanec na píseň Padá hvězda od M. Rottrové zatančili žáci základní školy. 

Pak se svým pásmem vánočních koled a básniček vystoupily děti z mateřské školy. Starší děti vyprávěly příběh z Betléma, který doplnily o známé koledy např. Nesem Vám noviny, Půjdem spolu do Betléma či Jak jsi krásné neviňátko. Své vystoupení ukončily tancem Ježíškova dílna. Poté vystoupily mladší děti, které zazpívaly píseň Zima, zima či Sněhulák. Dále zarecitovaly básničky např. Přišly zase po roce a Já mám z Vánoc nejraději. Vystoupení děti uzavřely zpěvem  koled Z jedné strany chvojka a Pásli ovce valaši. 

Po přestávce vystoupili sněhuláci z 1. třídy a žáci 2. a 3. třídy zatančili Jingle Bell Rock. Známý tanec Letkis starší žáci zatančili netradičně se židlemi a dále předvedli tanec se stuhami. Vánoční program uzavřeli žáci písní Hvězdičko má a tanečním vystoupením. Na závěr paní ředitelka Mgr. S. Jarošová popřála všem účinkujícím a divákům krásné prožití vánočních svátků.

O nejkrásnější vánoční ozdobu

V průběhu odpoledne si diváci mohli prohlédnout soutěžní vánoční ozdoby, které vyrobili žáci naší školy spolu se svými rodinnými příslušníky. Mezi výrobky nechyběly adventní věnce, betlémy, závěsné ozdoby, zimní chaloupky, ozdoby z perníku či sněhuláci, velcí i malí. Ozdob se sešlo více jak 30 kusů a diváci svým hlasováním zvolili na 1. místě betlém Vašíka Hlušíčka, na 2.místě adventní věnec Karolínky Juchelkové a na 3. místě perníkového kapra Štěpána Řeháčka. Výherci obdrželi deskové hry a všichni soutěžící také účastnický list a vánoční svícen. Děkujeme všem rodinným týmům, že si v předvánoční době našly čas a společně se svými dětmi vytvořily nádherné ozdoby. 

Na závěr patří poděkování všem, kteří vánoční vystoupení připravili. A to dětem, žákům a pedagogům ZŠ a MŠ Těškovice, dále obci Těškovice za zapůjčení sálu, panu Radku Hozovi za ozvučení prgramu a paní Hahnové a Zemanové z Klubu rodičů za zajištění občerstvení pro diváky. Věříme, že se vám vánoční vystoupení líbilo a naladilo vás do příjemné vánoční atmosféry.