Vánoční trhy 2. 12. 2023

I přes velikou sobotní nepřízeň počasí a vytrvalému sněžení se děti z mateřské školy, žáci základní školy a pedagogové ZŠ a MŠ vydali na Vánoční trhy, aby po slavnostním rozsvícení nádherného vánočního stromu svým kulturním vystoupením zpestřili předvánoční náladu. Děti mateřské školy recitovaly, zazpívaly písničky se zimní tématikou a také zatančily čertovský taneček. Po jejich programu vystoupili za hudebního doprovodu žáci základní školy s tradičními vánočními koledami a s verši, které zvěstovaly brzký příchod nejkrásnějších svátků v roce. Děkuji tímto velmi všem rodičům, kteří své děti z mateřské školy a ze základní školy na vystoupení doprovodili a také veliké poděkování patří našim samotným účinkujícím, kteří v těchto mimořádně těžkých zimních podmínkách zvládli vše prostě na 1*!

Na závěr srdečně zveme všechny rodiče a veřejnost na vánoční představení ZŠ a MŠ Těškovice „Padá hvězda, něco si přej…“, které se uskuteční v pátek 15. 12. 2023 od 17 h v kulturním domě v Těškovicích. Srdečně se těšíme na naše společné setkání.

Mgr. S. Jarošová