Etiketa a školní řád

V úterý 14. listopadu 2023 se pro žáky naší základní školy uskutečnil výukový program s názvem Etika a školní řád. Žáci si prakticky vyzkoušeli zásady správného chování nejen ve škole, ale i v běžných životních situacích, jako je návštěva restaurace či divadla. Na závěr si společně určili nejdůležitější pravidla školní řádu a zvolili si jejich správce, kteří budou po celý školní rok dohlížet na jejich správné dodržování. 

15.11.2023