Vystoupení dětí z MŠ pro prarodiče

V úterý 7. 11. 2023 si děti ze třídy Soviček připravily krátké vystoupení pro své prarodiče. Naši malí účinkující předvedli svým babičkám a dědečkům  střípky toho nejlepšího, co se v mateřské škole od září naučili. Zazpívali písně, přednesli básně a také zatančili tanečky. Po vystoupení bylo přichystáno drobné občerstvení. Děti byly velmi rády, že mohly v mateřské škole dopoledne strávit po boku svých rodinných příslušníků. Také jim ukázaly, jak  si hrají a jak tráví svůj volný čas. Vystoupení se dětem moc povedlo a nezbývá, než všem účastníkům dnešního kulturního  dopoledne poděkovat za jejich účast. 

08.11.2023