Den stromů

V pátek 20. října se v České republice slaví Den stromů. V současné době se tento den slaví také v řadě zemí světa a je spojen se sázením stromů a dalšími aktivitami. Naši žáci si tento den připomněli EVVO projektovou výukou. Nejprve zhlédli výukové video o významu stromů. Poté se vydali do lesa, kde poznávali stromy podle listů, plodů a kůry. Strukturu kůry si zkoušeli zaznamenat pomocí výtvarné techniky frotáž. Na závěr výuky vytvořili žáci přírodní mandaly, na jejichž výrobu použili převážně plody a listy stromů. 

23.10.2023