Dopravní hřiště

V úterý 17.10. 2023 se žáci naší základní školy zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Malých Hošticích. Žáci čtvrté a páté třídy absolvovali v učebně teoretickou část výuky. Všichni si pak vyzkoušeli jízdu na kole či koloběžce na dopravním hřišti, přejíždění přes železniční přejezd či průjezd světelnou křižovatkou. Znalost a dodržování pravidel v silničním provozu je pro žáky a jejich bezpečnost nutností a návštěva dopravního hřiště jim umožnila v bezpečném prostředí si pravidla osvojit. 

18.10.2023