Dary podzimu - výstava v KD Těškovice

V pátek 6. 10. a sobotu 7.10. 2023 uspořádal spolek Zahrádkářů ve spolupráci se ZŠ a MŠ Těškovice v kulturním domě výstavu Dary podzimu. Výstavu zahájil Ing. Jiří Kupka, který  přítomné návštěvníky srdečně přivítal a vyzval je ke zhlédnutí krásných exponátů. Po jeho slovech vystoupili žáci ZŠ s krátkým kulturním programem a následující čas již patřil vlastní prohlídce. Občané mohli obdivovat vzácné výpěstky ovoce a zeleniny, nádherné květiny, ale také výtvarné práce žáků základní školy a dětí mateřské školy.