Na stopě Evropě

Na stopě Evropě je celoroční projekt žáků naší základní školy, během kterého budou poznávat státy Evropy. Nejprve se žáci rozlosovali do expertních skupiny, ve kterých budou společně po celý rok pracovat na zadaných úkolech. Státem měsíce září se stala Česká republika. V průběhu 4 týdnů tak žáci vyhledávali, sami či za pomoci rodičů, např. geografické informace o naší zemi, informace o známých sportovcích, vynálezcích a vědcích nebo zpěvácích. V pátek 29.9.2023 pak ve svých skupinách prezentovali všem ostatním žákům získané informace. Na závěr  projektového dne vedoucí skupinek z napsaných informací vytvořili velkou pojmovou tabuli o České republice. V měsíci říjnu budou žáci vyhledávat informace o Slovensku.

05.10.2023