Ukliďme Česko

Ve čtvrtek 21. září 2023 se naše škola opět aktivně zapojila do podzimní akce Ukliďme Česko. Tato akce se pořádá v rámci Celosvětového úklidového dne, který letos připadl na sobotu 16. záři. Naše škola se tak zařadila mezi 127 úklidových míst v České republice. Tradičním úklidovým místem byl les u multifunkčního hřiště. Žákům se opět podařilo nasbírat několik pytlů s odpadem. Děkujeme žákům za jejich práci a také obecnímu úřadu v Těškovicích, který zajistil svoz a likvidaci nasbíraného odpadu. 

25.09.2023