Sponzorský dar do MŠ

V rámci polytechnické výchovy, která vede děti k osvojení technických poznatků, dovedností a ke kladnému vztahu k technice, jsme do naší mateřské školy dostali od  pana Petra Juchelky dar a to pracovní ponk s nářadím.
Děti se pomocí tohoto pracovního ponku budou zajímavou a zábavnou formou učit novým praktickým dovednostem. Můžou si vyzkoušet pracovat s pilkou, vrtačkou, zatloukat hřebíky a mnoho dalších praktických činností.
Při manipulačních činnostech s různým nářadím i materiály rozvíjejí děti své schopnosti a zkoumají vlastnosti konkrétních materiálů.
Prostřednictvím prožitkového učení se u dětí obohacuje a rozvíjí jejich přístup k manuální práci. Věříme, že právě tyto činnosti dětem jednou usnadní jejich budoucí život.

Ještě jednou panu Juchelkovi velmi děkujeme nejen za tento dar, ale také za vstřícnost a skvělou spolupráci, které si vážíme.

25.09.2023