Slavnostní zahájení nového školního roku 2023/2024

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhlo netradičně a to na školní zahradě. V pondělí 4. září 2023 uvítala na rozkvetlé zahradě paní ředitelka Mgr. Soňa Jarošová společně s panem starostou Ing. Martinem Sedlákem nové prvňáčky, jejich rodiče a ostatní žáky naší školy. Společně všem žákům popřáli úspěšný nový školní rok. 

Po přivítání se prvňáčci nejprve představili a poté se zapojili do programu, který si pro ně připravili starší žáci ve spolupráci s pedagogy naší školy. Na úvod si všichni společně zatančili tanec přátelství, a pak se pustili do plnění pěti úkolů správného kamaráda. Splněním úkolů se zařadili mezi kamarády spolužáky naší základní školy. Na památku na první školní den pak obdržel každý prvňáček ještě pamětní list, květinu a knihu, kterou si budou společně číst v první třídě. 

07.09.2023