Školní zahrada všemi smysly - projektový den s DDM Bílovec

V úterý 11. července 2023 se na naší školní zahradě uskutečnil projektový den. V rámci projektu Školní zahrada všemi smysly byla připravena badatelská výuka pro 40 dětí  z letního tábora organizovaného DDM Bílovec. Po příchodu si děti nejprve prohlédly nádherně rozkvetlou zahradu, pozorovaly různé druhy hmyzu, ochutnaly maliny a rybízy a pak se již pustily do připravených aktivit.

Tématem bádání byla voda. Děti zkoumaly nasákavost různých materiálů, pozorovaly, které předměty plavou a které se potopí, z drátků vyráběly různé tvary bublifukových foukátek. Posledním badatelským úkolem byla výroba praku za použití papírových ruliček, tužky a gumiček. Děti se s tímto úkolem poradily bravurně a podařilo se jim vytvořit různé typy praků na závěr si zasoutěžily ve střelbě papírovou kuličkou do dálky. Děti si dopoledne náramně užily. 

13.07.2023