Výlet dětí z MŠ na dětský ranč Hlučín

Ve středu 14. 6. 2023 jsme se vypravili na poslední výlet v tomto školním roce na dětský ranč Hlučín. Po příjezdu jsme nejdříve s chutí posvačili svačinku, kterou nám připravily paní kuchařky a poté jsme se vypravili na průzkum ranče. Prohlédli jsme si celý areál, zaskotačili si v bludišti, prohlédli jsme si a nakrmili zvířátka, pohladili si lamu, poníky a oslíky. Největším zážitkem pro nás ale byla projížďka na konících. Pak jsme si pochutnali na dobrůtkách z batůžků, které nám s sebou daly maminky, poté jsme šli prozkoumat dětské hřiště se spoustou prolézaček, houpaček a skluzavek. Teď nás ještě čeká loučení s našimi předškoláky. Chceme tímto poděkovat Obecnímu úřadu, který nám poskytl dotaci na dopravu prostřednictvím Spolku rodičů a my se tak mohli vypravit na školní výlet.

16.06.2023