Den dětí

V pátek 2. 6. 2023 proběhl v odpoledních hodinách na multifunkčním sportovišti Den dětí, jehož pořadatelem byla Základní škola a Mateřská škola v Těškovicích, ve spolupráci s Obcí Těškovice, Domem dětí a mládeže v Bílovci, Spolkem rodičů při ZŚ a MŠ Těškovice, TJ Sokolem a SDH Těškovice. Nejprve naši oslavenci zhlédli přehlídku dravých ptáků, poté dováděli na skákacím hradu, své dovednosti si mohli vyzkoušet na opičí dráze a při jízdě na koloběžkách. Nejvíce však děti oslovilo malování na obličej, pro další zájemce byly připraveny hry s vodou, zábavné společenské hry a také prohlídka hasičského auta. Po celou dobu akce bylo připraveno pro všechny hosty občerstvení a k dobré náladě nám hrál pan místostarosta obce, Radek Hoza. 

Tímto velmi děkuji všem, kteří se na přípravě akce podíleli a umožnili tak dětem zažít krásné, nevšední odpoledne.