Za zelenými obry na školní zahradě

Po besedě s myslivcem ve čtvrtek 20. dubna se vydali naši žáci na školní zahradu hledat zelené obry. A že jich nám tu žije. V rámci environmentální výchovy žáci pozorovali listnaté a jehličnaté stromy. Jejich úkolem bylo strom pojmenovat, změřit obvod a výšku kmene a ještě strom zakreslit do plánku zahrady. Během jedné vyučovací hodiny si tak procvičili učivo přírodovědy, matematiky a vlastivědy. Zjistili například,  že jeden z našich obrů má obvod kmene přes dva metry, že máme více jehličnatých stromů než listnatých a že je docela těžké určit strom, který nemá listy. Žáky výuka velmi zaujala a měření a zakreslování stromů zvládli i prvňáci a druháci, kteří pracovali ve skupinách sami, bez spolupráce se žáky vyšších ročníků. Získaná data měření budou pak žáci 4. a 5. ročníku v hodině matematiky zpracovávat v tabulkovém procesoru. 

20.04.2023