Papír za papír

V pondělí 13. března se uskutečnila další EVVO projektová výuka tentokrát na téma PAPÍR. Metodami kritického myšlení žáci formulovali a vyjadřovali své myšlenky k danému tématu. Z výukových videí se dozvěděli, z čeho a jakým způsobem se vyrábí papír, proč je důležité papír třídit. Z přinesených ústřižků papíru poté vybírali jednotlivé vzorky podle zadaných kritérii, např. obalový papír, papír pro potravinářské účely, ozdobný či recyklovaný papír. Na závěr si své znalosti ověřili při aktivitách na iPadech, které připravila společnost Eko – kom.

13.03.2023