INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ MŠ A ŽÁKŮ ZŠ

Vážení rodiče, 

z organizačních důvodů a po projednání a odsouhlasení zřizovatelem sdělujeme, že zahájení akce Vynášení Moreny proběhne v pátek 31. 3. 2023 již od 15:30 u budovy ZŠ.

Z tohoto důvodu bude mimořádně ukončen provoz mateřské školy a školní družiny v 15 hodin.

Děkujeme vám za pochopení a vstřícnost!

plakát:

plakát

Mgr. S. Jarošová

V Těškovicích 10. 3. 2023