Hudební představení v MŠ: "JÁ NIC, JÁ MUZIKANT"

Dnes 17. 2. 2023 naši MŠ navštívil pan Ivan Urbánek s programem Já nic, já muzikant. Toto hudební představení nám názorně ukázalo hudbu v celé její šíři. Děti se seznámily s různými hudebními nástroji a zazpívaly si společně známé dětské písničky. Děti musely společnými silami vyřešit problém, jelikož se panu skladateli a dirigentovi v jedné osobě nedostavil na představení orchestr. Společně se shodly na tom, že orchestr nahradí ony samotné – zahrály si na housle, flétny, heligon, triangl, činely, ukulele, harmoniku, trubku atd. Děti se dozvěděly, k čemu slouží noty, jak se skládá hudba, jak se diriguje, jak dělíme hudební nástroje, seznámili se s funkcí dirigenta aj. Těšíme se na další podobné představení. 

20.02.2023