Zlatý recitátor

Ve středu 25. ledna se v naší škole uskutečnila každoroční recitační soutěž Zlatý recitátor. Žáci přednášeli básně převážně českých autorů. Výherci ze všech tří kategorií nás budou reprezentovat 9. února v ZŠ Zbyslavice, kde své básně přednesou před recitátory ze ZŠ Kyjovice, Olbramice a Zbyslavice. Všichni žáci měli výborný přednes, pro porotu bylo velmi obtížné vybrat ty nejlepší.  A tak přejme v meziškolním kole hodně  štěstí Emě Nohelové (1. místo) a Vivien Farníkové z 1. třídy, Emě Hahnové (1. místo), Danieli Poslušnému a Milanu Němci ze 2. – 3. třídy a  Isabelle Farníkové (1. místo), Evě Šindlářové a Dorotě Doleželové ze 4. – 5. třídy. Každý recitující obdržel sladkou odměnu, všichni výherci pak drobné výtvarné potřeby. 

26.01.2023