Energie hýbe světem

Žáci naší školy se stali v pondělí 23. ledna odborníky na zdroje energie na naší planetě. V šesti expertních skupinách starší žáci během EVVO projektové výuky získávali informace o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie – slunce, vítr, voda, uhlí, ropa a zemní plyn. Své poznatky prezentovali ostatním pomocí myšlenkových map a slovních mraků. Úkolem mladších žáků naopak bylo vyrobit a předvést jednoduchý model vodní a větrné turbíny, která jsou součástí elektráren. Dále připravili výstavu paliv, které slouží k výrobě tepla v domácnosti a jsou zdroji pro tepelnou elektrárnu. Jediný obnovitelný zdroj energie, který bylo v tento den problém zajistit bylo slunce, a tak ke zkoumání funkce solárního panelu musel posloužit jiný světelný zdroj. Žáci se při výuce naučili pracovat s novými aplikacemi na iPadech, vyhledávali důležité informace k danému zdroji energie, prezentovali výsledky před ostatními a procvičili si manuální zručnost při výrobě modelů.

25.01.2023