Tonda obal na cestách

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se uskutečnil pro žáky naší základní školy výchovně vzdělávací program Tonda Obal na cestách společnosti EKO-KOM a. s. Během besedy se žáci dozvěděli, kam správně uložit vzniklý odpad a co lze z vytříděného odpadu vyrobit. Všechny žáky nejvíce zaujalo, že jejich oblečení je vyrobeno z recyklovaných Pet lahví. Žáci s lektorem živě komunikovali a často se ho dotazovali a sdíleli vlastní zkušenosti s tříděním odpadů u nich doma. Na závěr besedy si žáci své znalosti a dovednosti prověřili v podobě třídění obrázků s různými druhy odpadů, které umisťovali do správných kontejnerů. Akce byla velice zajímavá, naučná a my věříme, že si děti odnesly z programu mnoho nových vědomostí a poznatků.

25.11.2022