Uspávání školní zahrady

Nastal podzim a s tím i čas rozloučit se na zimu s naší školní zahradou. Velký zahradní úklid zvládli žáci již v říjnu, ale pořád zbývala práce k dokončení. Proto se v úterý 15. listopadu sešli na školní zahradě ke společné práci žáci ze základní školy a děti z mateřské se svými rodiči včetně pedagogického sboru. Společenskou akci zahájila ředitelka školy, která hovořila k návštěvníkům o využití školní zahrady zejména v rámci environmentální výchovy předškolního, základního i zájmového vzdělávání.Poté již přispěchali první broučci z naší školní zahrady, kteří všem přítomným rozdali úkoly. Bylo potřeba poskládat dříví na hromádku, porýt zahrádku, posbírat jablka a dýně, zasázet brambory a vyrobit broučkům lucerničku. Aby se všem lépe pracovalo, přednesly děti z mateřské školy k jejich práci krásné podzimní básničky. Na závěr všichni účastníci společně zazpívali Mravenčí ukolébavku a popřáli broučkům na zahradě hezký a nerušený zimní spánek.