Příběh svatého Martina v ŠD

Blíží se svátek svatého Martina a děti ve školní družině si tento příběh prožily za použití metod a technik dramatické výchovy. Nejdřív si z vlny vytvořily hradby středověkého města Amiens, kde vznikla tato legenda. Z dětí se nejdřív stali středověcí obyvatelé, chodili po městě a uctivě se zdravili. Dále legenda praví, že v té době byl jeden žebrák, kterého Martin zachránil před umrznutím a po tomto dobrém skutku se  z Martina, který byl nejdřív vojákem, stal biskup. Děti si zahrály obě postavy. Nakonec si každý určil, koho bude ve středověkém období dále ztvárňovat, jaké bude mít řemeslo a co bude vyrábět, tak aby se uživil. Vznikla kořenářka, pekař, hrnčíř, stavitel, kovář, tkadlena a spousta dalších šikovných rukou, které vyráběly své výrobky, aby je mohly později na trhu prodávat a směňovat. Děti si to moc užily, mnohé se  naučily, tvořily a hrály si.

14.11.2022