Výprava za ledním medvědem - divadlo v MŠ

V pondělí 7. 11. děti v mateřské škole mohly vidět pohádku Výprava za ledním medvědem, kterou nám sehrálo divadlo Letadlo. Děti byly do pohádky zábavnou formou vtaženy, mohly zpívat písničky, poznávat stopy zvířat nebo taky dokonce se stát kapitány, plavčíky a průzkumníky. Někteří si zasoutěžili v rychlosti oblékání zimního oblečení. Děti nejvíce upoutaly postavy ledního medvěda, mrože a malého lachtánka, kterého si mohly pohladit. Na konci zazněl velký potlesk jako poděkování hercům a zároveň se těšíme na další kouzelnou výpravu. 

08.11.2022