Podzimní výstava Dary podzimu

Opět, po dvouleté covidové pauze, se v kulturním domě v Těškovicích v pondělí 24. a v úterý 25. října uskutečnila tradiční podzimní výstava Dary podzimu, na které prezentovali své výtvarné a rukodělné práce žáci základní školy a děti  mateřské školy. Kromě dětských prací byly k zhlédnutí také výpěstky z těškovických zahrádek – různé dýně, cukety, sušené houby nebo zavařeniny. Výstavu za oba dny navštívila řada občanů, nejen z Těškovic, ale rovněž z okolních obcí. Všem se velmi líbila. Poděkování patří nejen dětem a žákům za jejich krásné výrobky, ale zejména pedagogickým pracovníkům základní školy a mateřské školy, kteří se významnou mírou podíleli na přípravě a organizaci celé akce. V neposlední řadě děkujeme rodičům a všem ostatním za zapůjčení či darování exponátů, které naši podzimní výstavu obohatily.