Netiketa a Tiktok - preventivní programy

V pátek 30. září se pro žáky základní školy uskutečnily preventivní programy zaměřené na internet a sociální sítě.  Všichni žáci 1. – 5. třídy nejprve zhlédli prezentaci zaměřenou na základní pravidla slušného chování v online světě, při online hrách či na sociálních sítích. Dále si pak žáci 3. – 5. ročníku povídali o aktuálních problémech a rizicích sledování Tiktoku a dalších sociálních sítí. A jak je to tedy se správným chováním na internetu? Dodržujme obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu.   

03.10.2022