JASMÍNEK ZPÍVAL ZAHRADKÁŘŮM

V sobotu 24. 9. 2022 se v odpoledních hodinách uskutečnila v kulturním domě slavnostní schůze Zahrádkářů. K významnému výročí založení spolku přispěl malým dárkem  v podobě hudebního vystoupení i náš dětský pěvecký sbor Jasmínek. Posluchači si vyslechli lidové písně, umělé, jazzové, zazněly verše našich předních básníků. Věříme, že se  oslavencům naše vystoupení líbilo a přejeme do budoucna mnoho úspěchů v jejich krásné a užitečné činnosti.

S. Jarošová

26.09.2022