Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Ve čtvrtek 1. září proběhlo v učebně 1. třídy slavnostní zahájení nového školního roku 2022/2023. Paní ředitelka přivítala sedm nových žáčků, jejich rodiče, ostatní žáky naší školy a v neposlední řadě také místostarostu R. Hozu. Společně všem přítomným popřáli úspěšný nový školní rok. Po přivítání se prvňáčci představili a symbolicky prošli do první třídy, kde je uvítala třídní učitelka a třídní maskot kocourek Sam.
Na památku na první školní den obdržel každý prvňáček pamětní list, květinu a drobné dárečky. Tím bylo slavnostní zahájení ukončeno a nám nezbývá než popřát všem žákům šťastné vykročení do školního roku 2022/2023.

03.09.2022